Stort intresse för föräldraskapsstöd - men fortfarande litet utbud

Intresset för olika stödinsatser i föräldraskapet är stort, inte minst bland tonårsföräldrar. Men utbudet är mindre än efterfrågan, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Publicerad 9 oktober 2018
Många tonårsföräldrar vill ha stöd i sitt föräldraskap - men få vet om de insatser som finns, enligt ny forskning från Göteborgs universitet.

Forskaren Karin Wallgren Thorslund vid Göteborgs universitet har undersökt hur tonårsföräldrar vill ta emot föräldrastödinsatser. Studien visar att intresset är stort bland föräldrarna, men att få är medvetna om de insatser som finns och att utbudet av stödinsatser är litet.

 82 procent av de tillfrågade föräldrarna tyckte att föräldraskapsstödet är allra viktigast under barnets tonårstid. Jag blev förvånad över att det fanns ett så pass stort intresse, säger Karin Wallgren Thorslund. 

Studien visar också att behovet av diskussionsforum och möjlighet att dela erfarenheter med andra tonårsföräldrar är stort. Likaså att mammor generellt är mer intresserade av föräldraskapsstöd än pappor. Ett undantag är föräldrastödstelefonen – en insats som fäderna var lika intresserade av - och som därför borde kunna användas som ett bra verktyg för att lotsa dem vidare, enligt Karin Wallgren Thorslund.

Intresset för mer intensiva stödformer, som till exempel rådgivning och ledarledda grupper, är enligt studien stort. Detta intresse visade sig heller inte påverkads av föräldrarnas sociala status, så som utbildningsnivå och sysselsättning.

70 procent av de tillfrågade tonårsföräldrarna i studien var intresserade av en föräldrahemsida men endast sju procent visst om att den fanns, enligt studien. 

Föregående Nästa