Nya skrifter reder ut vem som gör vad

I nya skrifter från RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, tydliggörs vad en god man för ensamkommande gör och inte gör. Den ena skriften är riktad direkt till barnen, för att öka deras kunskap och delaktighet i det som händer runt dem.

Publicerad 8 oktober 2018

Alla ensamkommande barn i Sverige ska tilldelas en så kallad ”god man”. Runt sig har de också många andra vuxna i familjehem, skola och inom socialtjänsten och det händer ofta att det blir otydligt vem som ska sköta vad. Därför har nu RFS tagit fram två nya skrifter, dels en som riktar sig till den som är god man för ensamkommande och vad som ingår i dennes uppdrag och dels en skrift som riktar sig direkt till barnen för att öka deras kunskap om vad deras gode man ska hjälpa dem med. Tanken är också att göra barnen mer delaktiga i insatserna. Skriften finns på dari, arabiska och tigrinja.
– Vår förhoppning är att skrifterna ska fungera som en utgångspunkt för förbättrad dialog mellan aktörerna kring ensamkommande barn, för att undvika att barnen hamnar mellan stolar och inte får den hjälp det har rätt till, säger Sini Teng, projektledare för RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll.

Båda skrifterna finns att ladda ner på RFS hemsida. Det går även att beställa tryckta exemplar mot en mindre avgift. 

Föregående Nästa