Höjning av ersättningarna till Umeås familjehem

Umeå kommun har beslutat att höja arvodena till familjehem med cirka 2 000 kronor i månaden.

Publicerad 12 mars 2020
Åsa Marklund och Ann Widmark, Familjehemscentrum i Umeå kommun, är glada över att kunna erbjuda familjehemmen höjda ersättningsnivåer från den 1 april.

– Vi hoppas att det här ska göra oss mer attraktiva så att fler tar uppdrag hos, säger Åsa Marklund, enhetschef på Familjehemscentrum, Umeå kommun.

Under de senaste åren har allt fler företag inriktade på familjehemsvård etablerat sig och konkurrensen om familjehemmen har ökat för kommunerna.

– Vi ser ett behov av att ge familjehemmen ett arvode som motsvarar det viktiga, och många gånger svåra uppdrag, som de gör åt Umeå kommun och de barn och familjer som behöver dem. Men vi har också en ambition om att minimera antalet köpta familjehemsplatser och då är en höjning av arvodet ett viktigt led i detta, fortsätter Åsa Marklund.

Minst 2 000 kronor mer i månaden
Med det nya beslutet kommer alla familjehem att få cirka 2 000 kronor mer i månaden för sitt uppdrag. Det innebär att arvodet för ett ”vanligt” familjehemsuppdrag ligger på minst 8 000 kronor. Förstärka familjehem och jourhem får en höjning med cirka 4 400 per månad och förstärkta familjehem som tar emot syskonplaceringar får en höjd ersättning med 6 500 kronor per månad för barn 2.

– Det här är en fråga som jag har drivit länge och det känns väldigt bra att äntligen ha fått positiv respons från nämnden, som nu valt att satsa fyra miljoner på att höja familjehemmens arvoden, fortsätter Åsa Marklund.

Höjningen gäller från den första april i år för alla familjehem, oavsett om man har pågående uppdrag eller är nytt familjehem som ska ta emot sin första placering.

Tidigare missnöje hos familjehemmen med ersättningsnivåerna
– I tidigare enkätundersökningar som vi har gjort med våra familjehem har det främst varit ersättningsnivåerna som de har varit missnöjda med så vi är glada över att nu kunna komma till rätta med detta och visa att vi värdesätter uppdraget som familjehem, säger Åsa Marklund.

Förutom höjda arvoden satsar Umeå kommun på nära samarbete med familjehemssekreterarna, vidareutbildningar och att vid behov erbjuda externt stöd till familjehemmen. Sedan två år tillbaka har man också en anställd kommunikatör som jobbar med att marknadsföra och synliggöra behovet av familjehem och de uppdrag som finns.

– Precis som för många andra kommuner är det svårt att rekrytera familjehem och vi är ute och försöker synas publikt så mycket som möjligt. Vi hoppas att de höjda arvodena ska göra att vi får behålla de familjehem vi redan har och att det ska kunna locka fler som funderat på att bli familjehem eller som är familjehem inom konsulentstödd verksamhet idag, säger Ann Vidmark, kommunikatör på Familjehemscentrum i Umeå kommun.

Föregående Nästa