Hedersrelaterade frågor måste in i de högre utbildningarna

Många som möter personer utsatta för hedersrelaterade brott har inte tillräckliga kunskaper kring detta. Nu startar ett projekt med syfte med att få in fler moment om hedersvåld och jämställdhet i de högre utbildningarna.

Publicerad 4 juni 2020
Marie Karlsson-Tuula och Helén Olsson är engagerade i ett nytt projekt på Karlstads universitet för att få hedersrelaterade frågor att ta större plats i de högre utbildningarna.

Idén till projektet fick Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt, i början av året efter att ha utsetts till ambassadör för föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som på olika sätt driver frågor kring hedersrelaterade brott.

– Jag började fundera kring vad jag kunde tillföra och tog bland annat kontakt med min kollega Helén Olsson, lektor i socialt arbete och föreståndare för ett nybildat våldsforum på Karlstads universitet. Vi började titta på hur de här frågorna tas upp i universitetets utbildningar. Jag blev väldigt förvånad över att det pratas så lite om det, trots att det är så många yrkesgrupper som träffar de här utsatta personerna – socialarbetare, läkare, lärare, poliser, sjuksköterskor, jurister…säger Marie Karlsson-Tuula.

Marie Karlsson-Tuula är professor i civilrätt och ambassadör för GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime. 

I projektgruppen ingår också Carolina Jernbro, folkhälsovetenskap och Nina Thelander från lärarutbildningen.

Synliggöra och öka kunskap om hedersvåld
Målet är att synliggöra problematiken och öka kunskapen om hedersvåld och jämställdhet i alla utbildningar på universitetet och att skapa ett samtalsklimat som leder till att alla högre utbildningar tar sitt ansvar och jobbar med frågorna utifrån sina förutsättningar.
– Vi behöver få in betydligt fler moment inom utbildningarna för samhällsviktiga funktioner. Det är otroligt viktigt att studenterna blir medvetna om våldets konsekvenser så att de kan hantera dem när de kommer ut i sin yrkesverksamhet, fortsätter Marie Karlsson-Tuula.

– Vi hoppas för det första med det här projektet, att öka förståelsen för hedersrelaterade brott och att frågorna tas på allvar. Ju mer kunskap vi har, desto lättare kommer vi kunna möta de våldsutsatta och deras behov. Jag hoppas att det här bara är början och att vi ska kunna fortsätta jobba vidare med de här frågorna på olika sätt, både på Karlstads universitet men också på andra lärosäten, säger Marie Karlsson-Tuula.

Konferens och antologi
I december i år kommer man inom projektet att arrangera en forskningskonferens som riktar sig till studenter, lärare och yrkesverksamma samt övriga som är intresserade av hedersrelaterade frågor.

Helén Olsson, lektor i socialt arbete på Karlstads universitet. 

Tillsammans ska Marie och hennes kollegor också skriva en tvärvetenskaplig antologi som bland annat kommer att innehålla råd och tips för hur man kan öka kunskapen om hedersvåld. I antologin kommer alla fyra i projektgruppen att delta med varsitt kapitel utifrån det egna ämnesområdet.

Helen Olsson, lektor i socialt arbete på Karlstads universitet, har arbetat i 30 år inom socialtjänsten och har själv saknat verktyg för att bemöta hedersrelaterad problematik.

– Vi har känt till att det funnits länge, men vi har inte haft vare sig lagstiftning att luta oss mot eller tillräcklig kunskap för att bemöta de här personerna på rätt sätt, säger hon.

Sedan 2018 föreskriver högskoleförordningen högre utbildning ska undervisa och examinera om våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Helen Olsson upplever dock att just hedersproblematiken fortfarande får för lite utrymme i professionsutbildningarna och hoppas med projektet kunna lyfta frågan.

– Det är dags att de högre utbildningarna tar sitt ansvar, menar hon.

Föregående Nästa