Fortfarande får många barn till missbrukare inte rätt stöd

Enligt en ny rapport från barnorganisationen Junis är det fortfarande många barn med missbrukande föräldrar som inte får det stöd som de har rätt till.

Publicerad 8 juni 2020
Fortfarande finns det kommuner som inte erbjuder barn till missbrukande föräldrar något stöd alls, enligt Junis nya årsrapport.

Årets siffror är dyster läsning. Av de 320 000 barn som påverkas negativt av en förälders drickande fick bara 3 200 barn hjälp och stöd under 2019. Det är bara en procent! Det duger inte, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis.

Den vanligaste stödformen var stödsamtal följt av stödgrupp och kontaktperson eller kontaktfamilj. Det är dock fortfarande långt ifrån alla kommuner som kan erbjuda någon av dessa stödformer. Enligt rapporten finns det fortfarande ett tiotal kommuner i landet som inte kan erbjuda någon form av stöd alls till de här barnen.
– Barnen utsätts för ett dubbelt svek. Först föräldrarna, därefter samhället på en god andraplats. I praktiken blir de här barnen rättslösa, fortsätter Mona Örjes.

I rapporten understryks vikten av samverkan mellan exempelvis socialtjänst och skola som en viktig framgångsfaktor. Medvetenheten kring barn i missbruksmiljöer behöver öka bland personalen i skolorna, många saknar grundläggande kunskap – samtidigt som det behöver göras mer för att nå fler barn än de som redan har etablerad kontakt med socialtjänsten.

Nästan hälften av alla kommuner anser att det behövs mer informationsspridning och rapporterar om svårigheter att rekrytera deltagare till verksamheterna.

Men, konstaterar Junis, det finns också kommuner som arbetat brett med detta och som har lyckats väl. Hela rapporten finns att läsa här.

Föregående Nästa