Studenter startar ny stödlinje

Mitt råd är en ny stödlinje som startats av socionomstudenter på Mittuniversitetet i Östersund. Hit kan alla vända sig för stöd och råd inom exempelvis migrationsfrågor eller familje- och relationsfrågor.

Publicerad 22 oktober 2021
Mitt Råd är en ny stödlinje som drivs av socionomstudenter. Stödlinjen är öppen för alla och nås på telefonnummer 010-142 82 70. Foto: unsplash,com

– Det viktigaste är att de som hör av sig till Mitt Råd ska känna sig lyssnade på, säger projektledare Carina Thörn, adjunkt vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet.

En hjälpande hand, ett lyssnade öra för dem som inte vet var de ska vända sig. Så beskriver Carina Thörn den nystartade verksamheten Mitt Råd.

Den bemannas av studenter från universitets socionomutbildning och kommer under hösten att vara öppen måndagar till torsdag 12.30-16. Hit kan vem som helst vända sig för stöd och råd men också för att få hjälp med att läsa och förstå olika beslut eller information om hur man överklagar.

Anonym kontakt
– All kontakt sker helt anonymt och vi sparar inga uppgifter om personerna som kontaktar oss. Däremot kan studenterna ibland behöva be personen återkomma om det är frågor som de inte direkt kan svara på utan behöver läsa in sig på, förklarar Carina Thörn.

Till sin hjälp har studenterna handledning från socionomutbildningens personal.

– Samtidigt som studenterna tränas i samtal med hjälpsökande under handledning av oss erfarna socionomer, får de en möjlighet att ge stöd och råd till de som behöver, säger Carina Thörn.

Idé från Norge
Idén till Mitt Råd kom efter att två medarbetare på Mittuniversitetet besökt verksamheten Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) i Norge. BUS har varit en kontinuerlig verksamhet i över 20 år och är en kostnadsfri rådgivningsbyrå som drivs av socionomstudenter och lärare vid utbildningen. De hjälper människor i alla åldrar som söker vägledning i sociala frågor. Medarbetarna tog med sig denna inspiration tillbaka till Mittuniversitetet Campus, Östersund och påbörjade arbetet för att skapa det som idag är Mitt Råd.

Inte behandlande verksamhet
Förberedande arbete har pågått sedan förra hösten och den 27 september öppnade stödlinjen, som i dagsläget enbart nås via telefon. Carina Thörn hoppas med tiden kunna bygga på med chattfunktion och mottagning för att ta emot besökare.

– Det är inte en behandlande verksamhet utan mottagningen finns till för de som behöver prata om sin situation, som exempelvis sin oro för någon annan eller för sin egen del, och bli väl bemötta för bästa stöd och rådgivning. Det kan vara individer som drabbats av välfärdsstatliga nedskärningar, hamnat ”mellan stolarna”, eller inte vet var eller vem de ska vända sig till i olika frågor, säger Åsa-Helena Hedman, projektledare och adjunkt vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet.

Mitt råd

Mitt Råd är en telefonbaserad, kostnadsfri rådgivningsbyrå som erbjuder stöd och vägledning i sociala frågor.

Mitt Råd är inte en behandlande verksamhet, syftet med Mitt Råd är att allmänheten ska få stöd och hjälp genom att samtala med socionomstudenter. Förutom samhällsnytta fungerar Mitt Råd som en unik lärandeprocess i socionomutbildningen på Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Alla är välkomna att kontakta oss, vi hjälper bland annat dig som:
• Känner dig ensam, nedstämd eller på annat sätt mår dåligt.
• Inte vet var du ska vända dig med dina sociala frågor.
• Känner att du inte blivit lyssnad på, vi har tid att lyssna på dig.
• Som inte förstår beslut från svensk myndighet.
• Önskar stöttning i kontakt med svensk myndighet.

Läs mer på miun.se/mittrad.

Föregående Nästa