Nollvision mot våld i nära relationer

Härnösands kommun blir först i landet med att införa en nollvision mot våld i nära relationer. Med den hoppas man öka kännedomen om problemet och öppna upp för samtal om ämnet i det offentliga.

Publicerad 14 maj 2020
Härnösand har som första kommun i landet infört en nollvision mot våld i nära relationer.

− Mäns våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa och den farligaste platsen för många kvinnor är i det egna hemmet. Nu vill vi dra ett streck. Inte en människa till ska drabbas, säger Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

Med nollvisionen vill Härnösands kommun sända ett tydligt budskap att kränkning av trygghet och frihet inte accepteras. Härnösands kommun ska öka sina ansträngningar och ta sitt ansvar i frågan.

– Vad vi vet så är vi den första kommunen i landet som inför en nollvision, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Beslutet är ett steg på vägen. Nu startar arbetet med att ta fram och konkretisera de åtgärder som behövs för att vi ska leva upp till nollvisionen.

Uppmuntra till samverkan
Visionen syftar till att öka medvetandet om problemet och hitta förebyggande rutiner och arbetssätt. Den ska också hjälpa till att öka kunskapen kring riskfaktorer, uppmuntra till samverkan med andra organisationer, som polisen, hälso- och sjukvården, länsstyrelsen och relevanta aktörer i civilsamhället.

– En nollvision kan öka kännedomen om problemet med våld i nära relationer och öppna upp det offentliga samtalet. Fler ska våga prata om sina erfarenheter och förhoppningsvis kan nollvisionen på sikt förändra samtalstonen i både fikarum och skolor, säger Ingrid Nilsson.

Härnösands kommun har redan frågan högt på agendan. Efter ett stort antal anmälningar om sexuellt ofredande under den årliga stadsfesten och i spåren av #metoo skapade kommunen 2018 #WeDo. Rubriken ska signalera viljan att på allvar göra något åt den samhällsstruktur som blev så tydlig i samband med #metoo.
Under #WeDo ryms ett antal åtgärder avsedda att uppmärksamma och motverka förekomst av våld och sexuellt ofredande. Bland annat har flera insatser gjorts i skolan.

2019 syntes resultaten av arbetet då stadsfesten genomfördes utan ett enda anmält fall av ofredande. Och i den senaste levnadsvaneundersökningen har den upplevda tryggheten bland flickor i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet ökat.

Med nollvisionen vill den politiska majoriteten i Härnösands kommun ta arbetet med #WeDo ett steg längre.

Föregående Nästa