”Handledning är en möjlighet till reflektion”

Att få möjlighet reflektera över och prata om händelser och känslor är viktigt för alla som arbetar med människor. Dock används begreppet handledning ganska slarvigt och många tror att de har fått handledning när det egentligen varit fråga om råd och stöd och uppföljning av barnet, förklarar handledaren Maria Magnusson.

Publicerad 20 december 2018
Maria Magnusson är handledare för familjehem och jobbar även för att införa begreppet "Familjehem i fokus", där man inte bara ser till barnets bästa utan till hela familjehemmets bästa.

Maria Magnusson har intresserat sig för familjehemsrelaterade frågor i 35 år och har under de senaste åtta åren koncentrerat sig på handledning av familjehem.

– Väldigt mycket kretsar kring barnet i familjehemmet och ofta missar socialtjänsten att fråga hur familjehemsföräldrarna mår och att försöka förstå hela familjen ur ett systemiskt perspektiv. Om familjehemsföräldrar blir trötta eller är frustrerade påverkas naturligtvis det placerade barnet, säger Maria Magnusson.

Möjlighet till reflektion
Under en handledning får familjehemsföräldrarna möjlighet att reflektera över händelser och egna känslor som berör dem. Det är familjehemmet som själva bestämmer vad som är viktigt att ta upp i handledningen och har ofta med sig en fråga som är aktuell för dem just nu.

Medan råd och stöd, som familjehemmen också får, mer följer givna ramar och ges i ”stunden”, till exempel när någonting har inträffat som familjen behöver hjälp med, handlar handledning mer om att reflektera och resonera sig fram till möjliga lösningar över tid.

– Familjehem har för det mesta mycket erfarenhet och kompetens men behöver få möjlighet att ventilera sig och få bekräftelse. Många gånger är de ganska utelämnade i den situation de befinner sig i och vana vid att klara sig själva, säger Maria Magnusson.

Komplicerad roll
Familjehemmen har ofta en komplicerad roll där de förväntas vara en vanlig familj och samtidigt professionella föräldrar som ska klara att hantera och samverka med komplicerade familjesystem med ett flertal aktörer som ingår i den placerades nätverk, allt från biologiska föräldrar till professionella som finns runt barnet.  För en ”vanlig” familj kan processerna vara svåra att förstå sig på och många känslor och frågor står obesvarade.

– Det är därför som det är viktigt att familjehemmen får tillgång till professionell handledning. Grunden i handledningen handlar om att hjälpa och ge stöd till familjehemmet och att komma fram till det bästa sättet att utföra uppdraget utifrån de förutsättningar som finns i familjen. Handledning syftar bland annat till att öka förståelsen för egna känslor, barnen och deras biologiska föräldrar och att tydliggöra de roller och mandat som familjehemmet har, förklarar Maria Magnusson.

– Jag kan se olika dilemman när handledning av familjehem utförs av uppdragsgivarens personal. Det är givetvis mycket olika utifrån person och organisation, men rent generellt borde handledning ske av extern utförare för att familjehemmen inte ska behöva känna sig hindrade av beroendeförhållanden eller oroa sig för den maktobalans som kan finnas mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, säger hon.

Kan även handledas i grupp
Handledning kan också ske i grupp där flera familjehem träffas och reflekterar över frågor som känns aktuella för dem, tillsammans med en handledare. Det ger dem även en möjlighet att bygga nätverk, där familjehemmen kan stödja och hjälpa varandra i olika situationer.

– Ibland kan det till och med räcka med att veta att ”jag är inte ensam om det här” för att det ska kännas bättre, säger Maria Magnusson.

Hon vill instifta begreppet "Familjehem i fokus" i den svenska familjehemsvården där man lägger tyngdpunkten på hela familjehemmet, vuxna, biologiska barn och  placerade barn.  

– Att barnet står i fokus är naturligt, men det räcker inte bara med att hjälpa barnen och biologföräldrarna, även "den som hjälper" måste få  de verktyg och olika former av stöd som de behöver för att kunna sortera vardagens olika prövningar, säger Maria Magnusson.

Föregående Nästa