Bris ska ge ungdomar stöd även nattetid

Många barn och ungdomar är i behov av stöd från Bris även sena kvällar och nätter, när den ordinarie stödverksamheten är stängd. Med stöd från Allmänna Arvsfonden kommer nu Bris att utveckla en stödverksamheten som ska vara öppen även nattetid.

Publicerad 14 juni 2019
Bris kommer att utöka sitt stöd till barn och ungdomar med verksamhet även nattetid.

Bris startade Barnens hjälptelefon som ett direkt stöd till barn och unga redan 1980. Idag kan barn och unga samtala med en kurator varje dag mellan klockan 14-21. Detta räcker dock inte för att tillgodose behoven från de utsatta ungdomarna. Med stöd från Allmänna arvsfonden drar nu Bris igång projektet ”Trygg på natten – ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer” kommer Bris nu att utveckla stödverksamheten ytterligare och stegvis utöka öppettiderna då barn kan få direkt samtalsstöd av en kurator via chatt eller telefon, även nattetid.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris är glad över att kunna utveckla stödverksamheten nattetid. 

– Barn ska sova under natten, men vi vet att det är långt ifrån alla som kan det. Tvärtom är det just på natten när andra har lagt sig som ångesten kommer krypande och som en del barn behöver hjälp att hantera det, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Projektet är treårigt och kommer att innebära en ny typ av stödverksamhet och en stegvis utökning av tiden som Bris kan erbjuda barn samtalsstöd. Målet är att efter tre år kunna ha öppet hela natten och att det därefter bli en del av den ordinarie verksamheten.

Stödsamtal på natten skiljer sig markant från stödsamtal på dagen, enligt Bris. Den psykiska ohälsan tar sig tydligare uttryck med många frågor kring självskador och suicidtankar. Som det ser ut idag går det endast att kontakta socialjouren och 112 under natten vid akuta händelser. Bris kommer att kunna fylla en viktig lucka genom att erbjuda stöd i att hantera ångest och oro som dyker upp under den tiden på dygnet.

– Det här gör att Bris kan utöka stödet för barn och ta ett viktigt steg mot att i framtiden kunna erbjuda stöd under dygnets alla timmar, säger Magnus Jägerskog.

Föregående Nästa